יובל פלד - לב הדבר וסביב

אודות

לב הדבר וסביב
 
הציורים בתערוכה משתייכים לשתי קבוצות.
 
הקבוצה הראשונה הם ציורים שכל אחד מהם צויר על פי הסתכלות ישירה במודל.
כל ציור על פי מודל משלו, אשר נבנה והורכב בכל פעם מחפצים קיימים, וגם מפסלים אשר נוצרו במיוחד בשבילו. המודל עצמו, על כל העושר התלת ממדי שלו, ניצב כל משך תהליך הציור (העשוי להימשך חודשים ארוכים), כנקודת מוצא ממנה יוצא מעשה הציור, ואליו מביט כאמת ביקורת.
המודל נועד ליצור גירוי להתבוננות מעמיקה וארוכה, שואפת להיות נאמנה למקורה, מתייחסת לרבדים הסיפוריים ובעיקר לרבדים הצורניים המתגלים בו. התבוננות וגילוי הם מקור ההשראה לתהליך הציור הזה, המנסה ליצור פואטיקה אמנותית באמצעות צורות וצבעים.
שתי הפעולות: ההתבוננות מחד ומעשה הציור מאידך שלובות ביניהן כשהן משפיעות, מפתחות ומשנות אחת את השנייה במשך התהליך כולו, עד שהוא משלים מחזור חיים משלו ותם.
בתום התהליך נותר ציור, על צבעיו וצורותיו ומטען האסוציאציות ותהודות הנפש שהוא יוצר אצל כל צופה. ציור זה הוא גם תיעוד רב שכבתי של שיח ארוך ומורכב בין הנפש המתבוננת של הצייר לבין הנפש היוצרת שלו.
 
הקבוצה השנייה של הציורים בתערוכה הינן הוריאציות, אשר נקראות כך.
הוריאציות הצבעוניות נוצרו כהמשך ובהשראת הציורים, אשר שימשו כנקודת מוצא, ומהן פרחו והמשיכו למקומות שונים של ציור. הווריאציה אמנם מתחילה את דרכה בציור אחר, אך משם והלאה היא מתגלגלת בתוך עצמה, מייצרת חידושים ותגובות למה שנוצר בתוכה, עד שהיא מופסקת, בנקודה בה לתחושת הצייר, יש לה ערך אמנותי עצמאי.
וריאציות הרישומים, נוצרו ישירות ובאופן צמוד לציורים, והן מציגות ומדגישות בכתיבה גראפית שונה, אספקטים אחרים של הציור, והופכות תוך כדי כך ליצירות עצמאיות לחלוטין.
 
כאן בתערוכה - לב הדבר הוא הקשר החי בין מראה העיניים למעשה הציור. קשר שלרגע יכול להראות ברור ומובן, ורגע אחריו סתום ומסתורי. קשר המקבל פנים אחרים בכל פעם שמראה העיניים משתנה והציור אחר.
וסביב – מוזמן כל אחד למצוא מהו.
 
יובל פלד
דצמבר 2012