תערוכות ננעלות
ישראל
גלריה יאיר לאמנות
אבן גבירול 6 תל אביב
טל. 03-6968914
הפתיחה ביום ה  25.1.2018
נעילה ביום שבת  3.3.2018