תערוכות ננעלות
ישראל
גלריה יאיר לאמנות
אבן גבירול 6 תל אביב
טל. 03-6968914
הפתיחה ביום ה  22.3.2018
נעילה ביום שבת  28.4.2018