תערוכות  רצות 
ישראל
גלריה יאיר לאמנות
אבן גבירול 6 תל אביב
טל. 03-6968914
הפתיחה ביום א  14.10.2018
נעילה ביום ו  9.11.2018