תערוכות  רצות 
ישראל
גלריה יאיר לאמנות
אבן גבירול 6 תל אביב
טל. 03-6968914
הפתיחה ביום ה  24.5.2018
נעילה ביום ו  29.6.2018