תערוכות  רצות 
ישראל
הפתיחה ביום ה  26.7.2018
נעילה ביום ג  28.8.2018