לדף הבית


"חסד אלוהי"

שבין פוטנציאל החסד לבין מימושו בפועל



פתיחה: 19/06/2013

נעילה: 11/07/2013

מקום התערוכה: תאטרון הכיכר





תגובות
הוספת תגובה

מאגר האתר: 11,240 אמנים. 6,833 תערוכות. 911 מקומות תצוגה. 278 מאמרים. 53,297 תצלומים.