לדף הבית


אמיר נוה "בדיקת נוכחות".


אמיר נוה מציג ציורי שמן ועבודות על נייר מהשנתיים האחרונות שעניינן תהיות קיומיות על נוכחות והיעדר. 

פתיחה: 10/11/2012

נעילה: 04/01/2013

מקום התערוכה: גלריה יאיר לאמנות

תגובות
הוספת תגובה

מאגר האתר: 11,240 אמנים. 6,834 תערוכות. 911 מקומות תצוגה. 278 מאמרים. 53,305 תצלומים.