לדף הבית


רוח הדברים - קבוצתית


"רוח הדברים" היא תערוכה קבוצתית של אמנים בני דורות שונים ובעלי דרכי ביטוי מגוונות, המתמקדת בעבודות על נייר בשחור-לבן. הרובד המשותף של העבודות הוא רישום אוטונומי, העומד בפני עצמו: הן אינן עוסקות בסיפור או בתיאור המציאות, וגם כאשר מופיעים דימויים פיגורטיביים - אלה ייצוגים המבטאים הלכי רוח, שאינם תלויים בזמן ובמקום. אנרי מאטיס טען, שעבורו הרישום הוא ציור שנעשה באמצעים מצומצמים: "יד מראה את הדרך בפחות יעילות מאשר חץ, ככל שהאמצעי מושלם פחות חייבת הרגישות להפגין עוצמה ביתר שאת". הגבול בין ציור לרישום יכול, לעיתים, להיות מטושטש ולא מוגדר ומעורר שאלות על מהות הרישום. הרישום משמש לאמנים המשתתפים אמצעי הבעה ישיר ואינטימי, המועבר מתת- התודעה אל הנייר: הם בוחנים את זרימת הקו, את שיווי המשקל בין קו לכתם ובין הנייר החשוף לחלקיו המלאים תוך ניסיון לתת לקו חיים משלו. ניתן למצוא בתערוכה אופני קו, כתם ו"מקצבים מוזיקליים" שונים, המשקפים טון וגוון נפשי ייחודיים. המשותף הוא החיפוש אחר הרמוניה פנימית כוללת, המושגת בדרכים שונות. ההתמקדות בשחור-לבן דורשת מהצופה מיקוד והעמקת יתר: "בתוך הצבעים אין הסתכלות", כדברי יוסף הירש. כפי שבלעדי הרישום אין קיום או המשך לציור, כך השחור-לבן נתפש כמהות ראשונית ובסיסית. השחור מעצים תחושות ורגשות, כשבתת-מודע הקולקטיבי הוא מייצג מוות, אבל וכוחות אפלים ודמוניים. הלבן, לעומתו, מייצג את האור, את רוח החופש, שקיפות, חגיגיות והתחלה. המפגש בין שני הקטבים יוצר מתח, המשתקף במינון ובצורות שונות בהתאם למשקל וליחס הקיימים ביניהם. אוזנם של האמנים המשתתפים אינה כרויה אחר רוחות אופנתיות סוערות, שסופן לדעוך בקול ענות חלושה. העבודות המוצגות אין תכליתן הצגת יכולת וירטואוזית מרשימה - הן חושפות עולם פנימי רחב של אמנים הקשובים לעצמם, שבו ניתן למצוא פיוט לירי לצד אקספרסיביות טעונה הניזונים מחומרי חיים אותנטיים. // יאיר שולביץ

פתיחה: 20/03/2008

נעילה: 02/05/2008

מקום התערוכה: יאיר

תגובות
הוספת תגובה

מאגר האתר: 11,240 אמנים. 6,834 תערוכות. 911 מקומות תצוגה. 278 מאמרים. 53,305 תצלומים.