לדף הבית


זאת לא אמנות ישראלית - קבוצתית


משתתפים: סמדר אליאסף ,איתי איזנשטיין ,בועז ארד,רועי ארד, ,יואב אפרתי, אניסה אש קאר, אורית אשרי, איתן בוגנים,שפי בלייר, אבנר בן-גל, גיא בן-נר,ענת בצר, עידו בר-אל, ציבי גבע, ,יוסי ברגר, גדעון גכטמן, אפרת גל-נור, יאיר גרבוז, אורי גרשוני , משה גרשוני, דרור דאום, מלני דניאל,דנה דרויש, מיכל הימן, מיכל הלפמן, אלונה הרפז, פבל וולברג, גל וינשטיין, מאשה זוסמן,פהד חלבי,אירית חמו, נחום טבת,דנה לוי, גליה יהב,רונה יפמן, חיים דעואל לוסקי,רמי מימון, יעקב מישורי,מיכל נאמן,דורון סולמונס, נעמי סימן-טוב, דויד עדיקא, אסד עזי, עוזיאל שי-לי, עינת עמיר, שלי פדרמן, , נעמה צבר , זויה צ'רצ'סקי, קרן רוסו, ראובן קופרמן, אנג'לה קליין,דורון רבינא, פיליפ רנצר,רועי רוזן,אורי קצנשטיין,מיקי קרצמן,מרב ש. בן אלון, , דינה שנהב

על אף שכיחות השימוש במושג "אמנות ישראלית", משמעותו אינה ברורה. מאפיין ברור שלו הוא שהשימוש בו נעשה בד בבד עם חוסר בהירות מושגית. התערוכה תציג עבודות של עשרות אמנים שהוזמנו לבחור עבודה שלהם ש"אינה אמנות ישראלית". התערוכה תציג רפרודוקציות של העבודות. שדה האמנות הישראלי מתנהל בפריפריה מעודכנת היטב, ושואף ליישר קו עם סטנדרטים של 'העולם הגדול'. במקביל, בשנים האחרונות הישראליות ככזו אף מיוצאת במסגרת תערוכות במקומות שונות בעולם, כמעין מוצר צריכה בשוק בינלאומי התר אחר המקומי. בעוד שהישראליות כזהות היא המצאה מודרנית, החברה הישראלית נמצאת כבר בתקופה בה חל כרסום בסיפורי העל הלאומיים התערוכה "זאת לא אמנות ישראלית" מתכוונת להעלות שאלות כפירה, תהיות ושאלות רטוריות במטרה לבחון את תקפותן של ההגדרות הרווחות, להגיב לשינוים שקורים באמנות הישראלית בזמן אמת, ולחפש דרכי עיון וביקורת. התערוכה מבקשת לנסות לשרטט קווי מתאר אפשריים של זהות ישראלית דרך מה שאינה. זאת, לא על מנת להשיב על כנו סיפור-על לאומי, תמת-על מאחדת או צורות מאפיינות 'של המקום', אלא כדי לברר את עצם נחיצותן ומידת החרות של כאלה. את העבודות בתערוכה יגבו טקסטים שינמקו מדוע אינן ישראליות בעיני יוצריהן דווקא דרך אוסף התשובות של מה הישראליות אינה, ניתן אולי גם לבחון ממה רוצה האמנות הנעשית כאן לחמוק, את מה היא מעוניינת להדיח, לסלק מקרבה ולהמיר ובמקביל לבחון מהלך של פרשנות עצמית. דרך המראה ההפוכה המוצבת מול 'הזהות הישראלית' יתבררו סיפורים קצרים על אודות זיקות דיאלקטיות שונות למקום, לשפה, להיסטוריה. התערוכה תדגים פרישה של מה שנתפש כחיצוני לאמנות הישראלית על ידי האמנים עצמם, ותהווה פריזמה להבנת הדינמיקות והשינויים אל מול זהות גיאוגרפית ובאפשרות או באי האפשרות של הבחנה בין זהות לאומית, פוליטית ואזרחית לזהות תרבותית. בפתיחת התערוכה יתקיים דיון שיתנהל דרך שלושה צירים מרכזיים: לאומיות בינלאומיות יבוא-יצוא . כמו כן יעלו שאלות כגון האם קיימת ישראליות, אנטי-ישראליות ופוסט-ישראליות בשדה האמנות הפלסטיתפתיחה: 04/05/2007

נעילה: 04/06/2007

מקום התערוכה: תאטרון תמונע

תגובות
הוספת תגובה

מאגר האתר: 11,240 אמנים. 6,834 תערוכות. 911 מקומות תצוגה. 278 מאמרים. 53,305 תצלומים.