לדף הבית


כבל משחרר - קבוצתית


בגלל חוסר אפשרות מעשית לזהות בתערוכה את שם היוצר, לא מופיעים שמות היוצרים בכותרת כל עבודה - עם הצופים סליחה.

פתיחה: 13/02/2007

נעילה: 06/03/2007

מקום התערוכה: הגלריה של המדרשה בתל אביב

תגובות
ליאיר דלל המערכת  04/04/07 02:15:06
תערוכה בה צריך לפתור חידון בריצה בין תמונות זעירות לעבודות הפזורות בין קירות הגלריה, היא אולי תרבותית, אך משדרת יחס מתעלל בצופים. אוצר התערוכה יופיע בקרוב כקישור לתערוכה והדבר קשור לשינויי תכנות של המערכת, עם הצופים הסליחה הזמנית.
יש מקרא עם שמות יאיר דלל  03/04/07 06:32:28
על אחד מקירות התערוכה הבולטים מופיע מקרא מצולם עם כל העבודות ושם כל אמן שיצר אותן. מעבר לזה גם לאוצר התערוכה יש שם. מציע לוותר על הרשלנות ועל העצלנות- זה לא תרבות
הוספת תגובה

מאגר האתר: 11,240 אמנים. 6,834 תערוכות. 911 מקומות תצוגה. 278 מאמרים. 53,305 תצלומים.