לדף הבית


ישראלי טליה - "Bio Power"


האמנית טליה ישראלי ילידת 1976 בוגרת בצלאל וגולדסמית קולג' בלונדון עובדת ומתגוררת בתל אביב התערוכה Bio Power מורכבת מסדרת ציורי שמן שנעשו בהמשך לעיסוקה של ישראלי בייצוג של חללים פונקציונאליים, נטולי אדם ובאופן הרפלקסיבי בו הם משפיעים על עיצוב ההוויה והגוף. ציורים אלו נעשו ביחס לסדרת צילומים אותה צילמה האמנית במפעל לייצור תרופות בדרום הארץ. ישראלי מתעניינת במפעל התרופות כמכניזם הנסתר מן העין ומתפקד לצד "אתרי משמעת" (מושג הלקוח מפוקו). "אתרי משמעת" הינם אותם מקומות בהם מופעלים מנגנונים לניתוב ופיקוח על אורחות חייו של הפרט עד כדי הפעלת שליטה על זכותו לחיים. את המנגנונים מפעילים גופי שלטון וממון דרך מוסדותיהם, ובהן מתאפשרת הכפפת עמדות ערכיות, מוסריות והתערבות ממשית בגוף. התרופה (בכפוף למחקר הרפואי) מייצרת סטנדרטים אנושיים חדשים מחד ומבטיחה את התלות של הפרט במערכת מאידך. תעשיית התרופות כיום היא אחת משלושת התעשיות הגדולות בעולם, ביחד עם תעשיית הנשק והקוסמטיקה ויש לה משקל מכריע על תהליכים פוליטיים ועל התהוות האתיקה המודרנית. את ייצוג סוגיית הדיפוזיה שבין הגוף לסביבתו מעלה ישראלי לא רק דרך נקודת ההשקה של הגוף עם האסתטיקה של מוצר הצריכה הסופי, אלא דרך הרחבת התפיסה, למרחבים מדומיינים יותר, נגישים פחות, מרחבים הנמצאים מתחת לפני השטח, מאחורי הקלעים . התגלמותו של המפעל בשולי העיר ממחישה את הסתירה הקיימת לעיתים בין ייעודו העיקרי ובין נראותו המאיימת וזרותו הארכיטקטונית, הן ביחס לגוף והן ביחס לסביבה בה הוא ממוקם. זהו אותו פער קשה לגישור בין ההבנה שהקדמה מאריכה ומשפרת את אורחות חיינו לבין הנזק הבלתי ישוער שהתפתחות זו טומנת בחובה וזהו כנראה עדיין אותו שבר בהומניזם והתערערות האמון בטכנולוגיה, עוד בעקבות המהפכה התעשייתית. הציורים נעשו הן ברוח גיבורי תרבות, שהיו קורבן וסמל לאותה הדואליות וחוו דפורמציה גופנית. והן בהשראת משחקי ילדים תעשייתיים ומשחקי מחשב - טריטוריות בהן האפשרות לשליטה והפנטזייה לחיי נצח, שמבטיחה הטכנולוגיה, מושתת ועוד אינה מוטלת בספק.

פתיחה: 15/02/2007

נעילה: 23/03/2007

מקום התערוכה: אלון שגב

תגובות
הוספת תגובה

מאגר האתר: 11,240 אמנים. 6,834 תערוכות. 911 מקומות תצוגה. 278 מאמרים. 53,305 תצלומים.