לדף הבית


ראות פנטסטית - יוסי גלנטי, שולמית ניר




פתיחה: 01/02/2007

נעילה: 01/03/2007

מקום התערוכה: גלריה ונטה - הזירה הבין תחומית





תגובות
הוספת תגובה

מאגר האתר: 11,240 אמנים. 6,833 תערוכות. 911 מקומות תצוגה. 278 מאמרים. 53,297 תצלומים.