לדף הבית


ראשומון - קבוצתית


בגלל גודל התערוכה היא מחולקת לשני דפים.

לדף הבא

"אפקט הראשומון הוא האפקט של סובייקטיביות בתפישה ובזיכרון. משמעותו היא כי צופים של אירוע נתון עשויים להעלות רשמים שונים מהותית, אך סבירים באותה מידה, לגבי אותו אירוע". הרישום הוא בדרך כלל ההתחלה. הוא הבסיס ליצירה, ההתגלמות ראשונה של הרעיון בצורה על הדף. בתערוכה אוסף של רישומים המציג כמה פרשנויות לאירוע הרישום על ידי אמנים שונים. התערוכה מציגה מגוון התייחסויות לרישום, כל המשתתפים הם ציירים צעירים שבחרו באסטרטגית הרישום כעיסוק מרכזי ביצירתם. דרכם אנו אוספים את הקצוות הפרומים של המונח רישום. "ראשומון" משקף תמונת רנטגן של הנושאים המעסיקים כרגע את האמנים המשתתפים. התערוכה פורשת לפנינו מניפה רחבה של גישות, דעות, אופני-פעולה, אידיאולוגיות ומחשבות על רישום.פתיחה: 28/12/2006

נעילה: 28/01/2007

מקום התערוכה: הגלריה החדשה

תגובות
הוספת תגובה

מאגר האתר: 11,240 אמנים. 6,834 תערוכות. 911 מקומות תצוגה. 278 מאמרים. 53,305 תצלומים.