לדף הבית


זלוור שירה


תערוכה מס' 5 במסגרת נדבך 13 – שירה זלוור/ פיסול בשעווה - אוצר: רועי רוזן הפיסול של שירה זלוור הוא מגופי האמנות החביבים והנגישים שהעמידה האמנות הישראלית בעת האחרונה. אבל מרגע שהעין משתהה, מתגלה המורכבות של הפסלים, והתקיימותם כיצירי-כלאיים בין הפולקלוריסטי והאליטיסטי, הילדותי והפוליטי, החברתי והפסיכולוגי. ברמה החומרית, הם מאזכרים מזכרות-מלאכת-יד, ובה-בעת מנהלים דיאלוג עם פסלים עכשוויים כגון אלו של סטפן באלקנהול. האופי הילדותי מודגש אבל השימוש העז והרגיש בשעווה משגר לתקדימים היסטוריים כגון מדראדו רוסו. מעמד כפול שכזה יש לכל פן של העבודות הללו, הפשוטות-לכאורה. מקור הכפל בליבת-התוכן: זהו פיסול אינטימי, שמקורותיו אוטוביוגרפיים וקונקרטיים – ובדיוק מתוך כך מעמיד טענה למעמד של אמנות היסטורית. הפריזמה מאחה שומרי-סף בקניון עם נערות אולפנה, ומבין השורות משקפת פערים כלכליים, הצהרות אופנה, תפיסה עצמית ותדרים רגשיים; במלים אחרות, זו היסטוריה של החיים הפרטיים.

פתיחה: 21/10/2006

נעילה: 26/11/2006

מקום התערוכה: בית האמנים ירושלים

תגובות
הוספת תגובה

מאגר האתר: 11,240 אמנים. 6,834 תערוכות. 911 מקומות תצוגה. 278 מאמרים. 53,305 תצלומים.