לדף הבית


קורץ ענבל - " בין הקווים"




פתיחה: 01/11/2006

נעילה: 28/11/2006

מקום התערוכה: תאטרון אודיטוריום עכו





תגובות
הוספת תגובה

מאגר האתר: 11,240 אמנים. 6,830 תערוכות. 911 מקומות תצוגה. 278 מאמרים. 53,274 תצלומים.