לדף הבית


גילון חוה - "משפוח'ס"


תערוכה זו בוחנת את גלגוליהן של ארבע משפחות מישראל, שתיים יהודיות ושתיים ערביות. היא מתייחסת לתנודות הגיאוגרפיות של המשפחות ולנסיבות גורלן הפרטי שהביאן למקום בו הן יושבות היום. נושאים של עקירה והגירה נבחנים מנקודת מבט נשית, תוך העמדה השוואתית בין ההיסטוריות הפרטיות, היהודיות והערביות, כאשר מושג המשפחה נבדק ברמה האישית והקולקטיבית. החוויה המשותפת של מעבר, מסע, נדודים, תלישות, הגירה ועקירה ממדינה למדינה, מתרבות לתרבות מאפיינת את העבודות. באמצעות טכניקות שונות ומגוונות, מבטאת גילון את זהותה המיוחדת של כל משפחה, ובוחנת דרך ההתייחסות לפרט משמעויות חברתיות, תרבותיות ופוליטיות. גילון מנסה לבחון כיצד השפיעו ההגירה או העקירה על כל משפחה, האם היא נותרה תלושה ללא כל מולדת? האם בחרה לאמץ טריטוריה קוסמופוליטית ובכך להישאר בלתי מוגדרת או בחרה להגר מכל מרחב גיאוגרפי שהוא, ונשארה מכונסת בתוך עצמה? התערוכה "משפוח'ס" היא מסע גילוי מרתק שערכה האמנית לתוך הווייתן של ארבע המשפחות, על-פני תקופה ארוכה של מספר שנים. הוא נוצר מתוך רצון לבחון את המצב המורכב האופייני לאזור ולמדינה בה אנו חיים. בחירת המשפחות אינה מייצגת; היא נעשתה באופן אקראי מתוך היכרות אישית של האמנית, ומתוך רצונן של נציגות המשפחות לבדוק את שורשיהן ואת ההיסטוריה הפרטית שלהן. השיקוף האמנותי מהווה אפוא פן התבוננות נוסף בסיפורי המשפחות ובגלגוליהן. תערוכה זו מהווה המשך לתערוכה "מפת הולדת" שהוצגה בגלריה לימבוס בת"א ב- 2004.

פתיחה: 23/05/2006

נעילה: 15/06/2006

מקום התערוכה: האקדמיה לעיצוב ויצ"ו - חיפה

תגובות
הוספת תגובה

מאגר האתר: 11,240 אמנים. 6,834 תערוכות. 911 מקומות תצוגה. 278 מאמרים. 53,305 תצלומים.